Gegevens Maxmedical

Maxmedical
Hoogstraat 348
5654NJ Eindhoven
Telefoon 040-2514964
E- mail: info@bodyAnalyst.nl

 

Behandel plaats  cliënt                    Eindhoven  / op afspraak lokatie       

AGB zorgverleners code                : 9047898

MBOG licentiecode                         : 1011 TL    

 BATC beroeps registratie nr        : BR001974     

AGB zorgverleners code                : 9056471 

Klacht- en Tuchtrecht nr.             : KB.  13021596

Kamer van Koophandel nr.          :  57645558

BTW nr.                                                 : 1146.09.056